Uw privacy

Motorleasen is een concept van Qonnex Finance B.V. (Qonnex Finance), gevestigd te (8162 NG) Epe aan de Lohuizerveenweg 11, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Qonnex Finance en persoonsgegevens
Qonnex Finance hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij Qonnex Finance zijn en dat Qonnex Finance zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de begeleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ons allemaal doen met de informatie die we over u hebben.

Persoonsgegevens die Qonnex Finance verwerkt
Qonnex Finance verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en/of omdat uw deze zelf aan Qonnex Finance verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Qonnex Finance verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Doel(en) en grondslag(en) van de verwerking van persoonsgegevens
Qonnex Finance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst;
 • Voor het zorgvuldig nakomen van administratieve verplichtingen zoals het afhandelen van facturatie voor de geboden dienstverlening en uw betalingen;
 • Het aanbieden van een goed bereikbare en werkende website;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en het doen van aanbiedingen via Motorleasen;
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons rusten uit hoofde van onze dienstverlening.

Het bewaren van persoonsgegevens
Qonnex Finance bewaart persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan één jaar bewaard nadat onze overeenkomst is geëindigd.

De beveiliging van persoonsgegevens
Qonnex Finance stelt de persoonsgegevens die u aanlevert veilig in een gecontroleerde sterk beveiligde omgeving, die is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en/of openbaring. Qonnex Finance neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen via info@qonnexfinance.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden door Qonnex Finance niet verkocht aan derden, maar enkel verstrekt aan haar sub-verwerkers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qonnex Finance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring of de verwerking van de door Qonnex Finance verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Qonnex Finance via info@qonnexfinance.nl

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • recht van overdracht van uw gegevens aan een ander (mits dit niet in strijd komt met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Profilering
Qonnex Finance gebruikt, na acceptatie, cookies op haar website www.qonnexfinance.nl. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt om een goed functioneren van onze website te verzekeren en om uw toegang te vergemakkelijken door informatie te verzamelen omtrent uw voorkeuren. Aanvullend verzamelt Qonnex Finance informatie over hoe u omgaat met onze diensten en met diensten van onze partners, zoals reclamediensten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In principe kunt u onze website ook zonder cookies gebruiken. Indien u onze website volledig en gemakkelijk wilt gebruiken, raden wij u aan om de cookies te accepteren.

Qonnex Finance gebruikt verschillende typen cookies:

 • Functionele cookies
  Functionele cookies staan Qonnex Finance toe gedurende uw browsersessie gegevens op te slaan. Deze functionele cookies worden gewist wanneer u uw browser sluit en onze website verlaat;
 • First-party cookies
  First-party cookies worden via de website geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Qonnex Finance gebruikt deze dienst om door middel van rapportages bij te houden hoe bezoekers haar website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.
 • Third-party cookies
  Third-party cookies worden geplaatst door een derde die los staat van onze website, bijvoorbeeld om uw surfgedrag en uw persoonlijke voorkeuren te registreren in het kader van commerciële doeleinden.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.