Veelgestelde vragen en antwoorden

Aanvragen

Hoe vraag ik een financiering aan?
Een financieringsaanvraag doet u via het aanvraag formulier of via de website bij offerte aanvragen.

Vul de vragen van het aanvraagformulier zo goed mogelijk in. Bij de laatste stap van het aanvraagformulier controleert u nog eens uw gegevens en drukt op de knop aanvragen. Uw aanvraag is nu geregeld.

Het is alleen nog wachten op een antwoord van de kredietverstrekker waar uw aanvraag is ingediend. De kredietverstrekker kan een kredietmaatschappij of bank zijn.  

Uw aanvraag is geheel vrijblijvend! Indien het geldbedrag van de kredietverstrekker is uitbetaald dan heeft u wel een overeenkomst gesloten.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?
De volgende voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor een financiering:

 • U dient minimaal 18 jaar oud
 • Niet ouder dan 72 jaar
 • U bent woonachtig in Nederland
 • Uw inkomen is vanuit loondienst, een uitkering (inkomen uit WW en bijstand komen niet in aanmerking) en/of inkomen uit zelfstandig ondernemerschap
 • U heeft geen ernstige negatieve BKR-registraties
 • Uw maandelijkse financiële bestedingsruimte is voldoende

Voor personen die onder (vrijwillig) bewind of curatele staan hebben wij geen passende financieringsoplossing.

De bestedingsruimte wordt als volgt berekent:
(Gezamenlijke) inkomsten – woonlasten – verplichtingen voor openstaande leningen.

Hiervoor zijn duidelijke regels opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wettelijk gezien is de kredietverstrekker verplicht om een BKR-toetsing uit te voeren.

Hoe lang duurt het om mijn aanvraag te beoordelen?
Doorgaans ontvangt u binnen 1 tot 15 op minuten een offerte. Heel soms kan het werkdag duren. De uitslag ontvangt u per  e-mail en per sms (bekijk ook uw spambox).

Uw offerte is te vinden in een afgeschermde omgeving. Door te klikken op de link die is bijgesloten in de email en de sms komt u uit bij uw eigen veilige klantomgevingen en vindt u uw offerte. Of u klikt op Mijnaanvraag.nl/login
 
In uw persoonlijke omgeving kunt u de contracten ook tekenen en de kopieën en alle gevraagde documenten uploaden.
 
U heeft een OFFERTE ontvangen. Gefeliciteerd! Maar wat nu?
U ontvangt een offerte indien u van de kredietverstrekker een voorlopige goedkeuring heeft ontvangen. Het is nu tijd voor de volgende stap en dat is een definitieve goedkeuring krijgen.
 
Om uw offerte om te zetten naar een definitieve goedkeuring is het nodig om de contract(en) te ondertekenen en alle door de kredietverstrekker gevraagde documenten te uploaden.

In uw eigen klantomgeving kunt u dit doen. Uw eigen klantomgeving kunt u bereiken door op de link te klikken die u kunt vinden in de door ons gestuurde “Voorlopige goedkeuring” email en sms. Of U klikt op Mijnaanvraag.nl/login
 
Ik wil de reden van afwijzing weten
Wij kunnen u geen informatie verstrekken over de reden van afwijzing. Over de reden van de afwijzing kunnen wij geen informatie verstrekken omdat wij als bemiddelaar vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen gegevens mogen verstrekken en ook geen inzage hebben in dergelijke gegevens.

Indien u wilt weten waarom uw aanvraag is afgewezen, dan kunt u dit opvragen bij uw kredietverstrekker.

 
Met een studiefinanciering alleen kan ik GEEN financiering aanvragen?
Een studiefinanciering is een lening die gebruikt dient te worden om uw studie mee te bekostigen. Om die reden wordt studiefinanciering niet gezien als inkomen en wordt niet meegeteld bij een financieringsaanvraag.

 
Wat voor documenten ben ik verplicht aan te leveren?
Het is nu tijd voor de volgende stap en dat is een definitieve goedkeuring krijgen. Om een uw offerte om te zetten naar een definitieve goedkeuring is het nodig om de contract(en) te ondertekenen en alle door de kredietverstrekker gevraagde documenten te uploaden. In uw eigen klantomgeving kunt u dit doen.

Uw eigen klantomgeving kunt u bereiken door op de link te klikken die u kunt vinden in de door ons gestuurde “Voorlopige goedkeuring” email en sms. Bij de login maakt u een wachtwoord aan. Of u klikt op Mijnaanvraag.nl/login
 
Via uw persoonlijke omgeving vindt u de uploadpagina en ziet u welke documenten er nodig zijn. Uw persoonlijke situatie is bepalend voor welke documenten er gevraagd worden. Vergeet vooral niet alle gevraagde documenten toe te voegen.
 
Let goed op dat u de juiste gegevens en documenten aanlevert. Het komt namelijk nogal precies en indien het niet klopt zorgt het alleen maar voor onnodige vertraging.
 
Moet mijn partner mee tekenen?
Heeft u samen met uw partner de financieringsaanvraag gedaan dan dient in sommige gevallen uw partner ook mee te tekenen. Dit geld in het geval u bent gehuwd, samenwonend of een geregistreerd partnerschap heeft.

 
Wordt mijn aanvraag altijd getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)?
Ja, dat gebeurd altijd. In de meeste gevallen wordt deze BKR-toetsing gedaan door de kredietverstrekker.
 
Wordt mijn financiering geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)?
Ja, uw financiering wordt geregistreerd bij het BKR. Maar dan moet deze wel zijn uitbetaald.

De bank/kredietverstrekker is wettelijk verplicht uw financiering te registeren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Na volledige aflossing wordt de BKR-registratie afgemeld.

 
Welk bedrag kan ik een aanvraag indienen?
Voor bedragen tussen de € 250,- en € 250.000,- kunt u bij ons terecht. Het maximale leenbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en met welk doel u de financiering afsluit.

Indien u nog andere financieringen heeft lopen, wordt hier rekening mee gehouden. Wenst u het openstaande bedrag van uw lopende financiering ook meteen af te lossen dan kunt u het aan te vragen financieringsbedrag hiermee verhogen. Vermeld bij het doen van de aanvraag dat het leenbedrag tevens is bedoeld om een lopende financiering af te lossen. Meer is er niet nodig.
 
Wat als ik al een financiering heb lopen?
Bij ons heeft u alle keuze vrijheid om uw bestaande financiering samen met de nieuwe financiering om te zetten in een verbeterde situatie.

Indien u nog andere financieringen heeft lopen, wordt hier rekening mee gehouden. Wenst u het openstaande bedrag van uw lopende financiering ook meteen af te lossen dan kunt u het aan te vragen financieringsbedrag hiermee verhogen. Vermeld bij het doen van de aanvraag dat het leenbedrag tevens is bedoeld om een lopende financiering af te lossen. Meer is er niet nodig.
 
Wat gebeurt er met de door mij aangeleverde documenten?
Al uw aangeleverde documenten worden op dezelfde dag nog na de afronding van uw aanvraag vernietigd. Dat is nog eens goed geregeld. Al uw andere persoonlijke gegevens worden binnen enkele weken na het doen van de aanvraag vernietigd en verwijdert uit de database. Dat is privacy.

Na het ontvangen documenten worden deze meteen gecontroleerd en indien alle opgevraagde documenten aangeleverd zijn en door ons akkoord zijn bevonden direct doorgestuurd naar de kredietverstrekker.

Bij de kredietverstrekker vindt opnieuw een controle plaats. Na de afronding van uw financieringsaanvraag worden alle bij ons aangeleverde documenten op dezelfde dag nog vernietigd. Uw kredietverstrekker dient te voldoen aan de hiervoor geldende regelgeving.
 
Hoe verloopt de betaling?
Hoe de betaling van het door u aangevraagde financieringsbedrag verloopt hangt af van bij welke kredietmaatschappij of bank uw aanvraag definitief is goedgekeurd. Ook de hoogte van het door u aangevraagde bedrag is van belang.

Is uw aangevraagde bedrag lager dan €5.000 dan wordt er in principe binnen een dag na de levering van uw aankoop uitbetaald aan de winkelier. Deze uitbetalingen verzorgen wij.
Alle aanvragen met een bedrag hoger dan € 5.000,- worden aan u rechtstreeks uitbetaald, behalve uitbetalingen door die van Santander.

Bij een onderpand financiering dient altijd eerst het onderpand aan de kredietverstrekker gegeven te zijn voordat de uitbetaling plaats vindt.

 

Terugbetalen

Hoe werkt het terugbetalen?
Het afgesproken maandbedrag wordt aan het begin van iedere maand automatisch door de bank van uw rekening geïncasseerd. Deze incassering is gedurende de afgesproken (of benodigde) looptijd van toepassing. Het SEPA machtigingsformulier hiervoor kunt u tekenen bij het ondertekenen van uw overeenkomst.

Na ontvangst van uw aankoop wordt u per brief verwelkomt door uw kredietverstrekker. In dit bericht kunt u de gegevens vinden die van belang zijn over terugbetaling van uw lening.
Vervroegd extra aflossen kan altijd en is in bijna alle gevallen boetevrij.
 
Kan ik vervroegd extra aflossen?
Vervroegd extra aflossen kan altijd en is in bijna alle gevallen boetevrij. 

U zit niet vast aan de looptijd en kosten die op uw overeenkomst staan. Want hoe sneller u het geleende bedrag weer terug betaald, hoe voordeliger u uit bent!  
 
Indien u naast het afgesproken maandbedrag extra geld wilt overmaken dan doet u dat met dezelfde bank en betaal gegevens. Met deze extra betaling verkort u de looptijd en de periode waarover de bank rente kan rekenen. Het te betalen maandbedrag blijft wel gelijk.
 
Waar moet ik zijn met vragen over terugbetalingen?
Heeft u nog steeds vragen over terugbetalingen en/of vervroegd aflossen ga dan te rade bij uw kredietverstrekker. Zie voor de contact gegevens de website van uw kredietverstrekker of door u ontvangen post en email berichten.
 

Winkeliers

Met welke winkeliers werken jullie samen?
Wij werken met alle winkeliers samen. Zo eenvoudig is dat. Dit betekent dat je in principe bij elke winkelier je aankoop kan doen.
 

Uw eigen klantomgeving

Een persoonlijk omgeving, wat heb ik er aan?
In deze afgeschermde omgeving heeft u de mogelijkheid om uw financieringsaanvraag in te zien, te ondertekenen en heeft u toegang tot de beste en de meest gunstig geprijsde  financierings- en verzekeringsproducten van dit moment. Wauw.
Het aanbod van verschillende maatschappijen is er te vinden en zijn heel goed te vergelijken met uw huidige financieringen en verzekeringspolissen. Doe uw voordeel ermee.
 
Waar en hoe kan ik de overeenkomst tekenen?
Met de persoonlijke omgeving heeft u de mogelijkheid om uw financieringsaanvraag in te zien, te ondertekenen en heeft u toegang tot de beste en de meest gunstig geprijsde  financierings- en verzekeringsproducten van dit moment.
Het aanbod van verschillende maatschappijen is er te vinden en zijn heel goed te vergelijken met uw huidige financieringen en verzekeringspolissen. Doe uw voordeel ermee.
 
Hoe log ik in op mijn persoonlijke klantomgeving?

In uw voorlopige goedkeuringsmail vindt u een link waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving. Onder vermelding van uw postcode en het door u aangemaakte wachtwoord kunt u een eigen inlog en omgeving aanmaken.

Nadat u bent ingelogd heeft u toegang tot onder andere uw financieringsovereenkomst, de algemene voorwaarden en een overzicht van de aan te leveren documenten.

Of klik hier op Mijnaanvraag.nl/login en ga direct naar mijn persoonlijke omgeving.

Ik kan niet inloggen. Wat nu?
Via de onderstaande URL kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken:
Wachtwoord herstellen
 
Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?
U kunt een nieuw wachtwoord aanmaken:
Klik hier op wachtwoord herstellen
 

Documenten

Hoe download ik een bankafschrift?
Om u goed van dienst te zijn kunt u hieronder een uitleg vinden over hoe u bij uw bank een bankafschrift kunt downloaden.

Let op dat uw bankafschriften niet ouder zijn dan twee maanden met de gegevens van een volledige kalendermaand(de data niet ouder dan twee maanden). Zorg ervoor dat van alle opgegeven inkomsten de stortingen zijn te vinden en uw woonlasten afschrijvingen te lezen zijn. U kunt meerdere bankafschriften uploaden. Er is rekening gehouden met dat u verschillende bankrekeningen gebruikt.

Uitleg downloaden van uw Bankafschriften bij:

ABN AMRO    ASN Bank   Bunq   ING   Knab   Rabobank   Regiobank   SNS Bank   Triodos Bank   Van Lanschot       


ABN AMRO
 1. Log in op uw rekening bij ABN Amro.
 2. Ga naar 'Zelf regelen' > '(Jaar)overzichten downloaden'.
 3. Selecteer de rekeninghouder, het rekeningnummer en kies het soort overzicht dat u wilt downloaden.
 4. Klik op 'meer opties' als u wilt selecteren op periode.
 5. Kies rechts in het scherm het overzicht en klik op 'Download'.
 6. Sla de pdf op uw computer op en open deze.
ASN Bank
 1. Log in bij ASN Bank.
 2. Klik op uw rekeningnummer.
 3. Klik op 'Downloaden' en kies onder 'Bestandsformaat' voor 'PDF'.
 4. Klik op 'Start downloaden'
Bunq
 1. Log in bij Bunq.
 2. Selecteer de rekening.
 3. Klik op 'Instellingen'.
 4. Selecteer een maand en klik op 'Exporteer rekeningoverzicht'.
 5. Kies voor bestandformaat PDF.
 6. Klik rechtsboven op 'Downloaden'.
ING
 1. Log in op Mijn ING.
 2. Klik links in het keuzemenu op 'Service'.
 3. Klik op 'Af- en bijschrijvingen downloaden'.
 4. Selecteer bij 'Rekening' de juiste betaalrekening.
 5. Daaronder selecteert u een recente periode.
 6. Kies vervolgens bij 'Type' voor PDF.
 7. Klik tot slot op de oranje knop 'Downloaden'.
Knab
Aan het begin van elke maand staat er een nieuw rekeningafschrift in uw Persoonlijke Bankomgeving klaar als PDF-bestand:
 • Betaalrekening: via Betalen > Bij- en afschrijvingen > Afschriften.
Afschriften van vorig jaar vindt u via 'Toon mij afschriften van', hier kunt u zelf het gewenste jaar selecteren.

Heeft u een afschrift nodig van een andere periode? Deze vraagt u aan vanuit uw Persoonlijke Bankomgeving via Betalen > Bij- en afschrijvingen > Zoeken en downloaden. Selecteer de gewenste periode en klik op 'Downloaden'. Als bestandsformaat kiest u voor PDF. Klik op het document op de download te starten.

Rabobank
 1. Log in op uw rekening bij de Rabobank.
 2. Kies de rekening waarvan u het bankafschrift wilt downloaden.
 3. Klik vervolgens rechts op 'Download transacties/afschrift'.
 4. Klik op een recent afschrift om te downloaden.
Regiobank
 1. Log in bij Regiobank.
 2. Kies in het linker menu bij het onderdeel Betalen, Sparen of Beleggen voor 'Rekeningafschrift'.
 3. Kies de rekening waarvan u het afschrift wilt downloaden.
 4. Kies de periode waarover u het afschrift wilt hebben.
 5. Klik op Print/PDF.
SNS Bank
 1. Log in op SNS Internetbankieren.
 2. Ga naar 'Bekijk bij- en afschrijvingen'.
 3. Selecteer de gewenste periode.
 4. Kies 'Print pdf'.
 5. Kies 'Openen'.
Triodos Bank
 1. Log in bij Triodos Internet Bankieren.
 2. Ga naar 'Overzichten'.
 3. Klik op 'Afschriften'.
 4. Sla dit PDF-bestand op.
Van Lanschot
 1. Log in bij Van Lanschot.
 2. Klik op 'Documenten'.
 3. Klik op 'Rekeningafschrift'.
 4. Kies voor 'Exporteren mutaties'.
 5. Sla dit PDF-bestand op.
Hoe download ik mijn pensioenoverzicht?
Heeft u een pensioenoverzicht nodig om uw aanvraag af te ronden dan kunt u dit downloaden door de onderstaande stappen te volgen:

Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl
 1. Klik op 'Bekijk mijn pensioenoverzicht'.
 2. Vul uw DigiD-gegevens in en klik op ‘Inloggen’.
 3. Navigeer helemaal naar de onderkant van het scherm. Beantwoordt de vraag ‘Wat is uw levenssituatie?’ en klik op ‘Bekijk mijn pensioenoverzicht’.
 4. Klik op ‘Download uw pensioenoverzicht’ en kies ‘als PDF’.
Hoe download ik mijn uitkeringsspecificatie (UWV/SVB)?
Ook hier hebben we aan gedacht.
 
Ontvangt u een uitkering van het UWV?
Dan ontvangen wij graag een uitkeringsspecificatie van het UWV (niet ouder dan twee maanden). U kunt dit downloaden door de onderstaande stappen te volgen:
 1. Ga naar Mijn UWV en log in met uw DigiD-gegevens.
 2. Ga naar ‘Mijn documenten’.
 3. Klik op de meest recente betaalspecificatie.
 4. Kies voor 'Exporteren mutaties'.
 5. Sla dit PDF-bestand op.
Ontvangt u een uitkering van het SVB?
Download dan de een uitkeringsspecificatie van het SVB (niet ouder dan twee maanden). U kunt dit downloaden door de onderstaande stappen te volgen:
 1. Ga naar Mijn SVB en log in met uw DigiD-gegevens.
 2. Klik in het linkermenu op ‘Betaaloverzicht’.
 3. Klik op de meest recente betaalspecificatie.
 4. Klik op ‘Details’ voor een specificatie van het bedrag.
 5. U kunt de specificatie zelf opslaan als pdf of printen.
Bent u met pensioen?
Dan ontvangen wij graag een overzicht van uw pensioen. U kunt dit downloaden door de onderstaande stappen te volgen:
 1. Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl
 2. Klik op 'Bekijk mijn pensioenoverzicht'.
 3. Vul uw DigiD-gegevens in en klik op ‘Inloggen’.
 4. Navigeer helemaal naar de onderkant van het scherm. Beantwoordt de vraag ‘Wat is uw levenssituatie?’ en klik op ‘Bekijk mijn pensioenoverzicht’.
 5. Klik op ‘Download uw pensioenoverzicht’ en kies ‘als PDF’.